سیاست بهائیان، عدم مداخله در امور سیاسی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۷

سیاست بهائیان، عدم مداخله در امور سیاسی است. در این برنامه به مواضیع بهائیان در قبال سیاست حزبی و علل و مرزهای دخالت یا عدم دخالت در سیاست پرداخته می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه