سکوت ترسناک

Program Picture
سکوت ترسناک
آبان ۲۲, ۱۳۹۹

سکوت ترسناک. بولتن امروز این موضوع را بررسی می‌کند که در برابر ناملایمات آیا باید سکوت کرد؟ آیا نتایج سکوت را می‌توان پیش‌بینی و یا تحلیل کرد یا با آن کنار آمد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه