سکه‌های شش پنسی

قصه‌ها
سکه‌های شش پنسی
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

اما موقعی که بیرون کلبه ایستاده بودن مردی رو در جاده دیدن که کودکی در بغل داشت و گروهی از کودکان، اون دو نفر رو همراهی می‌کردن.

ثبت نام در خبرنامه