سپهر سخن - فصل ۱
ق۲۱
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

استاد بهرام فرید در برنامه ی این هفته ی سپهر سخن به یکی دیگر از بیانات حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهائی میپردازند. حضرت بهاءالله می فرمایند: "از توام و به تو آمدم قلبم را به نور معرفتت منیر فرما."

 
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه