سپهر سخن - سپهر سخن - فصل ۳
لقب عبدالبهاء
خرداد ۱, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: یک خواهش از جمیع یاران الهی دارم و آن آرزوی جان من است که مرا به صِرف عبودیت آستان مقدس مِن دون تاویل بستایند و به جز به کلمات و تعبیراتی که از نفس خامه این عبد صادر عبدالبهاء را نستایند. ابداً تجاوز از آن نکنند به همان قدر کفایت کنند.

ثبت نام در خبرنامه