بزرگ‌ترین نعمت

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

بزرگ‌ترین نعمت
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: اعظم نَعماء، عرفان حق، محبت جمال مبارک و مقارنت با نفسی که مجمر نار محبت‌ الله است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه