آیا دیانت بهائی برای رسیدن به اهدافش، از سیاست بهره می‌‌برد؟

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

آیا دیانت بهائی برای رسیدن به اهدافش، از سیاست بهره می‌‌برد؟
۰۶ شهریور ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: بر ماست پند و نصیحت نوع انسان و تربیت جاهلان و هدایت گمراهان… اما مسائل سیاسیه مرجع محترم مخصوص دارد و مرکز افخم منصوص و آن حکومت عادله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه