ق۱۹ – دعا و مناجات

سپهر سخن - فصل ۲
ق۱۹ – دعا و مناجات
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷

حضرت باب می‌فرمایند: «بعد از کلام الله شرف به مناجات با خداست. هیچ مقامی در امکان از برای عبد فوق آن نبوده که روح مناجات در او به هم رسد».

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه