سپهر سخن - فصل ۱
ق ۲۳
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

در برنامه این هفته سپهر سخن، بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله که می فرمایند: «ای بنده یزدان. هر دستور که تو را از این نار که حقیقت نور و سر ظهور است دور می نماید او دشمن توست . به گفتار اغیار از یار دور ممان و با سخن دشمن از دوست مگذر.» می پردازند و ما رو با مفاهیم اون آشنا می کنن.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه