Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۳
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: ای دوستان من در سبیل رضای دوست مشی نمائید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود یعنی دوست بی رضای دوستِ خود در بیت او وارد نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه