سپهر سخن - فصل ۱
ق۲۴
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان می فرمایند: باری، صادق و کاذب در هر عصری بوده پس عقل را که ودیعه ربانیه است سراج کن و به این سراج وهاج در ظلمات کلمات وارد شو که شاید از فضل مالک اسما و صفات به چشمه حیات برسی. ابدا به روایات و بشارات احدی مطمئن مشو. این بیان، موضوع برنامه ی این هفته سپهر سخنه. با استاد بهرام فرید و نیوشا راد همراه باشید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه