سپهر سخن - فصل ۱
ق۲۲
مهر ۳۰, ۱۳۹۸

در برنامه این هفته سپهر سخن، بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله که می فرمایند: «ندای مظلوم را به گوش جان اصغا نمایید. آن است کاسر اصنام و مذهب احزان.» می پردازند و ما رو با مفاهیم اون آشنا می کنن.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه