سپهر سخن - فصل ۱
ق۲۰
مهر ۱۶, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می فرمایند: آب می‌گوید ای خاک بیا ذکرهای عالم را بگذاریم و به ثنای مالک قدم مشغول شویم. در برنامه ی این هفته ی سپهر سخن، جناب بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان می پردازند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه