ترقی ایران و ایرانیان

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

ترقی ایران و ایرانیان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: در ترقی ایران و ایرانیان خیرخواه باشید و در مدنیت عمومیه بکوشید. اگر مدرسه بهائی را بستند مدارس بی نام و نشان باز کنید و بر عموم ملل در بگشایید. تا جان دارید جانفشانی نمایید و تا توانی دارید ترویج معارف و صنعت و فلاحت و تجارت نمایید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه