سوپ جوجه برای روح (۱۰) – همه این ها بهانه است

سوپ جوجه برای روح
سوپ جوجه برای روح (۱۰) – همه این ها بهانه است
بهمن ۱۶, ۱۳۹۸

بیست و چهار سال پیش جیم ریتر کاپیتان تیم فوتبال و تیم کشتی دبیرستان بود، بیسبال بازی می کرد و تو رشته آکروبات هم حرفه ای بود، در سن ۱۶ سالگی اتفاقی براش افتاد که زندگی اون به کلی از این رو به اون رو شد

ثبت نام در خبرنامه