سوزان مودی (قسمت ۲) – زندگی جدید

Program Picture
سوزان مودی (قسمت ۲) – زندگی جدید
۰۲ دی ۱۳۹۹

خانم سوزان مودی با اینکه از بهائیان دوری می‌کرد وقتی به نیویورک برگشت تصمیم گرفت منصفانه به صحبت‌های یک خانم بهائی گوش کند. همین انصاف او باعث شد که به دنیای جدیدی وارد شود و برنامه‌های زندگی‌اش را آن‌طور که آبین بهائی انتظار دارد پیش ببرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه