سوزان مودی (قسمت ۳) – خدمت صادقانه

سوزان مودی (قسمت ۳) – خدمت صادقانه
دی ۹, ۱۳۹۹

خانم دکتر سوزان مودی از طرف حضرت عبدالبهاء مامور شده بود تا از آمریکا به ایران رفته مشغول طبابت شود که تا حدی مشکل خانم‌های مسلمان که نیاز شدید به پزشک داشتند ولی حاضر نبودند به پزشک مرد مراجعه کنند، برطرف گردد. یکی از روزنامه‌های ایران از او قدردانی کرد.

ثبت نام در خبرنامه