حضرت عبدالبهاء

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

حضرت عبدالبهاء
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء دارای مقام و جایگاه مخصوصی در آئین بهائی هستند که در تاریخ ادیان بی‌سابقه و بی‌نظیر است. حتما بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه