حضرت بهاءالله – بخش ۲

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

حضرت بهاءالله – بخش ۲
۰۲ تیر ۱۳۹۷

چرا حضرت بهاءالله که وزیرزاده بودند و ثروت بی‌کرانی به ایشان به ارث رسیده بود، دل به دنیا نبسته و چهل سال تبعید و زندان و رنج را قبول فرمودند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه