پیامبر یا مظهر الهی

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

پیامبر یا مظهر الهی
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

چرا بهائیان به فرستاده‌های خداوند مظاهر الهی می‌گویند؟ چه نکته‌ای در این اصطلاح وجود دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه