اصل کدام و فرع کدام

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

اصل کدام و فرع کدام
۲۵ فروردین ۱۳۹۷

آیا تساوی حقوق بین همه مردم از هر قوم و ملت و آئین اصل ادیان است یا فرع؟ اگر اصل است و همه ادیان اصل و اساسشان یکیست، چرا در ادیان گذشته طبقات مختلف مثل روحانی و غیر روحانی، مؤمن و غیر مؤمن و … وجود داشته؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه