آیا ادیان عوامل بیگانه‌اند؟ – بخش ۲

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

آیا ادیان عوامل بیگانه‌اند؟ – بخش ۲
۲۳ دی ۱۳۹۶

ادامه گفتگوی قبلی آرمان و مادرش درباره اینکه می‌گویند آئین بهائی ساخته روس و انگلیس که در منطقه شدیداً با هم رقابت می‌کردند و حال هم عامل آمریکا و اسرائیل هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه