Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

معجزه
۰۹ دی ۱۳۹۶

آرمان می‌شنود که می‌گویند در آئین بهائی اهمیتی به معجزه ظاهری داده نشده، پس این آئین بر حق نیست. او این موضوع را با مادرش در میان می‌گذارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه