Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

قسمت ۱
۱۵ مهر ۱۳۹۶

آرمان که به سن بلوغ رسیده می‌خواهد بیشتر تحقیق کند. او خدایی را که در ذهن عموم مردم است، نمی‌تواند بپذیرد. آئین بهائی در این باره چه می‌گوید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه