Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

خدمت – بخش ۲
۲۶ اسفند ۱۳۹۶

ادامه گفتگو آرمان و مادرش درباره اینکه بهائیان که می‌گویند راه‌های نجات بخشی را برای اصلاح عالم می‌شناسند، آیا برای ایران چه کرده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه