Program Picture

سه ایران عبدالبهاء – بخش ۱

آذر ۲, ۱۳۹۸

موقعیت کشور ایران از جمله مواردی است که به تفصیل در آثار مختلف آیین بهائی به آن پرداخته شده است. شکوه گذشته ایران، مشکلات دو قرن اخیر ایران و همچنین آینده شکوهمند و درخشان ایران از جمله مواردی هستند که در آثار بهائی به آن‌ها پرداخته شده است. آقای شهروز تجارتی صنعت‌گر جهانی و پژوهشگر، میهمان این قسمت برنامه گفت‌وگو هستند که درباره سه منظر حضرت عبدالبهاء درباره ایران صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه