سه اثر نازل شده از حضرت باب در اصفهان

Program Picture
سه اثر نازل شده از حضرت باب در اصفهان
تیر ۲۱, ۱۳۹۹

صحیفه معتمدیه و یک توقیع هر دو خطاب به منوچهرخان معتمدالدوله و توقیعی دیگر خطاب به والی شوشتر درباره حدیث علمنی اخی رسول الله علم ماکان در این قسمت از چشمه خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه