سه اثر از حضرت باب درباره‌ تفسیر حرف «ها» – بخش ۲

سه اثر از حضرت باب درباره‌ تفسیر حرف «ها» – بخش ۲
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹

در ادامه جلسه‌ هفته‌ پیش، موضوع این قسمت از برنامه هم سه اثر از حضرت باب است با موضوع تفسیر حرف «ها».

ثبت نام در خبرنامه