Program Picture

قاب زندگی

سهیلا و شاهرخ حسین پولی

۰۹ مرداد ۱۳۹۹

سهیلا و شاهرخ ۳۸ سال پیش در ایران ازدواج کردند و ۲۵ سال است که مهاجرت کرده‌اند. دختر بزرگ آنها روانشناس است و پسرشان که ناتوانی جسمانی دارد، با آنها زندگی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه