Program Picture

سنین اولیه بلوغ

بهمن ۲۷, ۱۴۰۱

نوجوان چه کسی است؟ چه خصوصیاتی دارد؟ چه دیدگاه‌هایی نسبت به این دوره‌ی سنی در اجتماع وجود دارد؟ در این برنامه با نوجوانی و ویژگی‌های آن بیشتر آشنا می‌شویم. دیدگاه‌های رایج در اجتماع نسبت به این دوره‌ی سنی را بررسی می‌کنیم و در مورد محیط اجتماعی و تاثیرش بر این دوره‌ی سنی صحبت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه