سنگ صبور
مهر ۳۰, ۱۳۹۴

آیا دوست دارید سنگ صبور دوستان و اطرافیانتون باشید؟ آیا برای سنگ صبور شدن شرایطی لازمه؟ داستان جالب آرش در این رابطه شنیدنیه.

ثبت نام در خبرنامه