سند «به سوی رفاه عالم»

سند «به سوی رفاه عالم»
خرداد ۴, ۱۳۹۷

سند «به سوی رفاه عالم» نشان‌دهنده تصویری از فرآیند مداوم اقدام و یادگیری جامعۀ بهائی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی.

ثبت نام در خبرنامه