سنّت یا خرافات

Program Picture
سنّت یا خرافات
۲۷ خرداد ۱۳۹۵

در این برنامه آرش تحلیل جالبی از تفاوت سنت، فرهنگ و خرافات دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه