سنّت یا خرافات

سنّت یا خرافات
خرداد ۲۷, ۱۳۹۵

در این برنامه آرش تحلیل جالبی از تفاوت سنت، فرهنگ و خرافات دارد.

ثبت نام در خبرنامه