سنت و مدرنیته

Program Picture

تاکسی‌گپ

سنت و مدرنیته
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

این قسمت: سنت و مدرنیته.

راننده‌ای که در هر بخش، با مسافران خود به بحث می‌نشید و اتفاق‌های متفاوتی را تجربه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه