سنّت و مدرنیته – بخش ۱

سنّت و مدرنیته – بخش ۱
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

از این برنامه سنت و مدرنیته موضوع مورد بحث لفظ و معناست. تعریف سنت و مدرنیته در گفت و گوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید.

ثبت نام در خبرنامه