سمیرا
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

سمیرا ایرانی است و برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کرده.

ثبت نام در خبرنامه