سمپوزیومی به میزبانی جامعه بهائی

سمپوزیومی به میزبانی جامعه بهائی
مهر ۲۶, ۱۳۹۸

در معبد نیلوفر آبی که یک عبادتگاه بهائی است که هم در هند و هم در خارج از این کشور شناخته شده، سمپوزیومی به میزبانی جامعه بهائی برگزار شد تا نقش عبادتگاه‌ها در اجتماع معاصر مورد کاوش قرار گیرد.

ثبت نام در خبرنامه