سمندر قزوینی – بخش ۳

سمندر قزوینی – بخش ۳
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵

سمندر قزوینی به خاطر بهائی بودن هم متحمل فشارهای زیاد از سوی متعصبین میشد و هم شجاعانه خدمت می‌کرد.

ثبت نام در خبرنامه