سلول انفرادی
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴

بعد از دو ماه که یوتاب در سلّول انفرادی زندانی بود توانست با اعضای خانواده‌اش و دکتر نادری ملاقات داشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه