سلما، فیلمی درباره مارتین لوتر کینگ

Program Picture
سلما، فیلمی درباره مارتین لوتر کینگ
دی ۲۲, ۱۳۹۶

سلما فیلمی که در مورد مبارزه طولانی و خستگی ناپذیر مارتین لوتر کینگ برای کسب حقوق شهروندی ساخته شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه