سلطان سلاطین در قصر مزرعه

سلطان سلاطین در قصر مزرعه
بهمن ۲, ۱۳۹۶

نبیل: حضرت عبدالبهاء می‌فرمودند که این شخص مقابل دو زانوی مبارک نشست دست مبارک را بوسید.

عرض کرد: چرا بیرون تشریف نمی‌برید؟
فرمودند: «من مسجونم.»
گفت: «استغفرالله! کیست که بتواند شما را محبوس کند؟ شما خود خود را حبس کرده‌اید.»

ثبت نام در خبرنامه