Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

گردهمایی نیایش به عنوان خدمتی به جامعه

۳۰ آذر ۱۳۹۸

تا به حال برای شما پیش اومده که بیمار بودید و به پزشک‌های مختلف مراجعه کردید و بیماری برطرف نشده؟ شما در این شرایط چکار می‌کنید؟ آیا به دعا متوسل میشید؟ دعا سلامتی میاره یا در ذهنیت ما تغییری به وجود میاره؟ در این برنامه تحقیقاتی، تاثیر دعا بر روی سیستم ایمنی رو با شما در میون می‌گذاریم و با میهمان عزیزی به نام منا مصاحبه‌ای کوتاه در مورد خدمتش با برگزاری جلسه دعا در منزلش داریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه