Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

نقش من و تو در سلامت جامعه

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

آیا شما از سلامت کامل، بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی برخوردار هستید؟ آیا شما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنید حس سلامتی دارید؟ نقش ما به عنوان فرد (کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال) و یا خانواده در این زمینه چیه؟ در این برنامه اشاره‌ای به تحقیقاتی در مورد سلامت جسم، روان و رفاه اجتماعی می‌کنیم و مروری داریم به انواع کارها و خدماتی که افراد می‌تونند بر عهده بگیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه