Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

خدمت خانوادگی و اثر آن بر سلامت جسم

۱۶ دی ۱۳۹۸

آیا شما می‌دانستید که کارهای داوطلبانه مکرر بر تنظیم فشار خون تاثیر می‌گذاره؟ تحقیقات نشون داده که خدمت تاثیرات زیادی بر سلامت جسم هم داره.
در این قسمت از برنامه سلام سلامتی با هم به خونه «مولی» یک بانوی آمریکایی سر می‌زنیم که از خدمات داوطلبانه خود و همسر و دو فرزندش برای ما خیلی مختصر تعریف می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه