Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

خانه محل خدمت به جامعه

۰۱ بهمن ۱۳۹۸

در این قسمت از برنامه سلام سلامتی با پریسا خانم صحبتی داریم در مورد خدمت داوطلبانه‌ای که در منزل زیبایشان دارند. در دنیای پر مشغله این روزها که ما حتی فرصت با خود بودن و مراقبه رو هم نداریم، پریسا در خونه‌اش رو برای گردهمایی مخصوصی به روی دوستان و همسایه هاش باز کرده. با ما برای چند دقیقه‌ای همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه