Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

حلقه‌های مطالعه و تأثیر آن بر سلامت جسم

۰۳ مرداد ۱۳۹۸

در این قسمت از برنامه سلام سلامتی در مورد اینکه چگونه حلقه‌های مطالعه در قدیم در کشورهای اسکاندیناوی شروع شد و به حل مسائل اجتماعی مثلاً تساوی حقوق بانوان کمک کرد، صحبت می‌کنیم. امروز با بهناز هم صحبتی داریم در مورد حلقه مطالعه که او داوطلبانه انجام میده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه