سلام سلامتی - فصل ۲
رابطه ما با درد
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

آيا درد هميشه چيز بدى است؟ چطوريه كه مي شنويم شخصى هيچ دردى رو حس نمى كرده و یک دفعه يك بيمارى جدى داشته؟ مفهوم درد چى هست و اصلا براى چى خوبه؟

ثبت نام در خبرنامه