Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۲

رابطه ما با درد

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آیا درد همیشه چیز بدی است؟ چطوریه که می‌شنویم شخصی هیچ دردی رو حس نمی‌کرده و یک دفعه یک بیماری جدی داشته؟ مفهوم درد چی هست و اصلا برای چی خوبه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه