سلام سلامتی - فصل ۲
افسردگى
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

آيا شما از اون دسته آدم هايى هستيد كه فقط وقتى مشغوليد از خودتون راضى هستيد؟ و يا در ميان اطرافيانتون كسى را مي شناسيد كه فكر مى كنه هيچكى دركش نمى كنه؟ برنامه ما رو ببينيد بلكه بيشتر متوجه حس اين طور اشخاص بشيم.

ثبت نام در خبرنامه