سلام سلامتی - فصل ۳

Program picture

سلام سلامتی - فصل ۳

فصل سوم برنامه سلام سلامتی توسط دکتر پروانه انداچه بر اساس تعريف سلامت از سازمان بهداشت جهانى تهيه شده است. در فصل ١ و ٢ سلام سلامتى در مورد سلامت جسم و ذهن صحبت كرديم اما اين بار توجه تون رو به سلامت و رفاه اجتماع و نقش فرد در آن جلب مى‌كنيم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه